flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Зразок запиту на отримання публічної інформації

 Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб в письмовому вигляді

               ЗРАЗОК

 

Зразок запиту надання інформації

 

Відповідальній особі                             Господарського суду Львівської області
з питань запитів на інформацію
керівника апарату суду
Качуру Ю.І.

 

Прізвище ім’я по-батькові запитувача

 

Поштова адреса _________________________
________________________________________

 

Адреса електроної пошти ________________
________________________________________

 

Номер засобу зв'язку ___________________

          

Запит на отримання публічної інформації

     Прошу надати публічну інформацію (тобто інформацію, що не стосується розгляду конкретної справи) стосовно: загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит.

 

(число, місяць, рік)_____________                                        (підпис)___________


 

Бланк запиту про надання інформації

 

Відповідальній особі                             Господарського суду у Львівської області
з питань запитів на інформацію
керівнику апарату суду
Качуру Ю.І.

 

 Прізвище ім’я по-батькові запитувача

 

Поштова адреса _________________________
________________________________________

 

Адреса електроної пошти ________________
________________________________________

 

Номер засобу зв'язку ___________________


Запит

     Прошу надати інформацію (тобто інформацію, що не стосується розгляду конкретної справи)
стосовно: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено
запит
.

 

(число, місяць, рік)_____________                                        (підпис)___________

 

 

  1. Запит може бути поданий особисто до спеціальних структурних підрозділів або посадовим особам, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

  2. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

    3.  Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

4.   У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5.   У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

6.   Інформація на запит надається безоплатно.

7.  У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

   8. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

   1)       розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2)       інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

 

3)       запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;

 

4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).