flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Структура суду

 

 

Організаційна структура суду

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  організаційне керівництво діяльністю суду здійснюється головою суду. У суді введено посади двох заступників голови суду. Розподіл функціональних обов’язків між головою Господарського суду Львівської області та заступниками голови суду врегульований наказом голови суду від 02.06.2016 № 1402-VIII.

З метою вдосконалення організаційної структури суду на зборах суддів Господарського суду Львівської області 27.04.2018 р. вирішено створити дві спеціалізації по організаційному принципу, а саме:

Спеціалізація 1: банкрутство суб’єктів господарювання.

Спеціалізація 2: всі спори, що відносяться до юрисдикції суду, окрім справ про банкрутство суб’єктів господарювання.

    Відтак, зборами суддів Господарського суду Львівської області від 03.08.2018 року було вирішено запровадити початок функціонування у Господарському суді Львівської області двох спеціалізацій з 03.09.2018 року.

До складу апарату суду входять: керівник апарату суду, заступник керівника   апарату, помічники суддів, секретарі судового засідання, відділ організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування, відділ вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності, відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності, відділ управління персоналом та проходження державної служби, відділ по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки, відділ автоматизованого документообігу та обробки інформації, відділ господарський та матеріально-технічного забезпечення.

 

 Рада суддів України рішенням №21 від 5 вересня 2014 року створила Прес-центр судової влади України. Рада суддів України як орган суддівського самоврядування прийняла низку рішень для покращення співпраці зі ЗМІ. У кожному суді запроваджено посаду прес-секретаря, зокрема і в Господарському суді Львівської області. На рекомендацію рішення Ради суддів України № 14 від 12 березня 2015 року в Господарському суді було обрано 2-х суддів-спікерів (суддя Фартужок Тарас Богданович, суддя Козак Ірина Богданівна). На офіційному Веб – сайті Господарського суду Львівської області розміщено  інформацію про суд та при необхідності систематично наповнюється інформація про діяльність суду з наступних питань: організація роботи суду; інформація для суб’єктів господарської діяльності та інших осіб, така як розклад роботи суду, графіки прийому громадян, правила пропуску осіб, до приміщення суду, зразки заяв, підвідомчість справ Господарському суду Львівської області, інформація про судові процедури та порядок захисту прав та охоронюваних  законом інтересів; банківські реквізити для сплати судових витрат: судового збору, депозитний рахунок, плата витрат кредиторами у справах про банкрутство, витяги Закону України «Про судовий збір», в частині встановлення суми сплати судового збору; положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду, інформація про вакансії в апараті суду, умови проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад державних службовців у суді, списки справ, призначених до розгляду, інформація у справах про банкрутство та новини суду.