flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Організаційна структура апарату суду

     Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  організаційне керівництво діяльністю суду здійснюється головою суду. У суді введено посади двох заступників голови суду. Розподіл функціональних обов’язків між головою господарського суду Львівської області та заступниками голови суду врегульований наказом голови суду від 29.12.2012 № 315-к.

     З питань організації роботи суду головою суду, а за його відсутності – заступниками голови суду, видаються накази. Вибірковий аналіз цих актів за 2013 рік свідчить про те, що їх видано у межах компетенції голови суду та  відповідно до чинного законодавства.

     З метою вдосконалення організаційної структури суду на зборах суддів Господарського суду Львівської області 18.04.2011 р. вирішено створити чотири колегії по організаційному принципу. Протоколом зборів суддів Господарського суду Львівської області від      04.07.2011 року було затверджено Положення про колегії суддів Господарського суду Львівської області.

     Зборами суддів Господарського суду Львівської області прийнято рішення, яке оформлено протоколом № 8 від 14.11.2012 р., про затвердження Положення про колегії суду та повноваження голови колегії у новій редакції та про затвердження нового складу колегій суддів господарського суду Львівської області.

     На першу колегію покладено обов’язки по розгляду наступних справ: банкрутство суб’єктів господарювання; укладення, зміна, розірвання, виконання договорів (правочинів) та визнання їх недійсними.

     Друга колегія здійснює розгляд справ: захист прав на об’єкти інтелектуальної власності; корпоративні правовідносини; укладення, зміна, розірвання, виконання договорів (правочинів) та визнання їх недійсними; страхування; обіг цінних паперів (векселів) та інші спори.

    Третя колегія здійснює розгляд справ: земельні відносини; укладення, зміна, розірвання, виконання договорів (правочинів) та визнання їх недійсними; недоговірні зобов’язання.

    Четверта колегія здійснює розгляд справ: захист прав власності; укладення, зміна, розірвання, виконання договорів (правочинів) та визнання їх недійсними;  застосування антимонопольного законодавства; спори пов’язані з кредитними правовідносинами, в тому числі спори щодо забезпечення зобов’язань за кредитними договорами (застава, іпотека); застосування природоохоронного законодавства.

    За кожною колегією закріплено обов’язки аналізу практики розгляду справ по окремих категоріях спорів, аналіз результатів діяльності кожного судді колегії, заслуховування на нарадах колегій причин скасування процесуальних документів, інші організаційні питання.

    Отже, саме в колегіях проводиться первинна організаційна робота зі суддями.

    До складу апарату суду входять: керівник апарату суду, заступник керівника апарату, помічники суддів, секретарі судового засідання, служба судових розпорядників, відділ організаційного забезпечення роботи суду, відділ вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності, відділ обліку та документального забезпечення, відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності, відділ кадрової роботи та проходження державної служби, відділ комп’ютерного та програмного забезпечення, відділ господарський та матеріально-технічного забезпечення.

     У складі відділу обліку та документального забезпечення (служба діловодства) діє канцелярія суду, архів суду та бібліотека.

    На виконання рішення Ради суддів господарських судів  України від 21.11.2013 р. наказом голови Господарського суду Львівської області затверджено Програму оприлюднення господарським судом Львівської області об’єктивної та всебічної інформації про свою діяльність на 2014 рік. Згідно з переліком, затвердженим рішенням Ради суддів господарських судів  України, на офіційному Веб – сайті Господарського суду Львівської області розміщено  інформацію про суд та при необхідності систематично наповнюється інформація про діяльність суду з наступних питань: організація роботи суду; інформація для суб’єктів господарської діяльності та інших осіб, така як розклад роботи суду, графіки прийому громадян, правила пропуску осіб, до приміщення суду, зразки заяв, підвідомчість справ господарському суду Львівської області, інформація про судові процедури та порядок захисту прав та охоронюваних  законом інтересів; банківські реквізити для сплати судових витрат: судового збору, депозитний рахунок, плата витрат кредиторами у справах про банкрутство, витяги Закону України «Про судовий збір», в частині встановлення суми сплати судового збору; положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду, інформація про вакансії в апараті суду, умови проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад державних службовців у суді, списки справ, призначених до розгляду, інформація у справах про банкрутство, арбітражні керуючі, їх спеціалізація та новини суду.