flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Організаційна структура апарату суду

     Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  організаційне керівництво діяльністю суду здійснюється головою суду. У суді введено посади двох заступників голови суду. Розподіл функціональних обов’язків між головою господарського суду Львівської області та заступниками голови суду врегульований наказом голови суду від 29.12.2012 № 315-к.

     З питань організації роботи суду головою суду, а за його відсутності – заступниками голови суду, видаються накази. Вибірковий аналіз цих актів за 2019 рік свідчить про те, що їх видано у межах компетенції голови суду та  відповідно до чинного законодавства.

     

    До складу апарату суду входять: керівник апарату суду, заступник керівника апарату, помічники суддів, секретарі судового засідання, відділ організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування, відділ вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності, відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та звітності, відділ управління персоналом та проходження державної служби, відділ автоматизованого документообігу та обробки інформації, відділ по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки, відділ господарський та матеріально-технічного забезпечення.