flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

     Очолює Господарський суд Львівської області голова суду. Голова Господарського суду Львівської області здійснює адміністративні повноваження, передбачені ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

    Голова Господарського суду Львівської області Юркевич Михайло Васильович:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

3) контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11) Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

 

   У разі відсутності голови Господарського суду Львівської області його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення – заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду – суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

Заступник голови Господарського суду Львівської області Артимович Василь Михайлович:

Здійснює адміністративні повноваження, передбачені ст. 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

Заступник голови Господарського суду Львівської області Чорній Лідія Захарівна:

Здійснює адміністративні повноваження, передбачені ст. 25 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

 

    До функціональних обов’язків заступників голови суду віднесено: