flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт про результати розгляду запитів у порядку Закону України "Про доступ до публічної інформації

       Станом на червень 2017 року до суду надійшло 987 заяв, звернень, запитів, листів громадян, підприємств, установ, організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, судів, тощо.

       Отримано 177 заяв та клопотань фізичних та юридичних осіб щодо видачі виконавчих документів та копій процесуальних документів, в тому числі повторно, 35 запитів на отримання публічної інформації, 6 адвокатських запитів, 20 запитів  про надання інформації, 13 заяв щодо повернення помилково сплаченого судового збору, 148 клопотань про ознайомлення з матеріалами справи. Решту отриманих документів складають листи Вищого господарського суду України, Ради суддів України, Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь, Вищої кваліфікаційної комісії України, Львівського апеляційного господарського суду, Національної школи суддів України та її регіональних відділень, ДП «Інформаційні судові системи»  та інші.

       Запити юридичних осіб, подані до суду, в основному пов’язані з наданням інформації, яка в тій чи іншій мірі стосувалася їх прав та обов’язків, як учасників судового процесу, зокрема, про видачу копій судових рішень, які їм не направлялись через присутність представника в судовому засіданні, або які втрачені поштою чи самим заявником; ухвал про повернення судового збору та помилково сплаченого судового збору; ознайомлення з матеріалами справи; видачі дублікатів наказів про виконання судових рішень; роз’яснень виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду, тощо.

       До суду неодноразово зверталися органи державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури, поліції й інших правоохоронних органів,  відділи державної виконавчої служби із запитами щодо надання різної інформації,  яка випливає з їхньої професійної діяльності. Зокрема, щодо  надання копій матеріалів чи процесуальних документів справ для органів досудового розслідування, про видачу виконавчого документа у справі та надання копій процесуальних документів.

       Листи, заяви, запити, звернення підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань та громадян розглядаються у встановленому порядку відділами, суддями та керівництвом господарського суду Львівської області, з витребуванням у випадку необхідності додаткових документів. Про результати розгляду заявники повідомляються письмово у встановленому законодавством порядку та строки.

       Крім того,  за звітний період до суду надійшло 24 звіти з Єдиного державного реєстру судових рішень щодо внесення до нього судових рішень господарського суду Львівської області. Відділом по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки постійно ведеться моніторинг щодо своєчасного надіслання судових рішень до Єдиного державного реєстр судових рішень. Дана інформація обробляється, узагальнюється та надається керівництву суду для подальшого обговорення її на оперативних нарадах суддів господарського суду Львівської області.

       Слід відзначити, що за перше півріччя 2017 року запити на отримання публічної інформації в основному стосувались інформації у справах про банкрутство,  зокрема, про діяльність арбітражних керуючих, суб’єктів, які готували звіт про фінансовий аналіз стосовно виявлення ознак неплатоспроможності боржника;  інформації про те, чим та якими документами керувався суд при визнанні грошових вимог до підприємства-боржника, якими судовими рішеннями оскаржувались податкові повідомлення-рішення і чи наявні вони в матеріалах справи; скільки  загалом разів (та у яких справах) визначалась кандидатура арбітражного керуючого упродовж 2012-2017 рр. шляхом автоматизованого відбору та скільки разів (та у яких справах) в інші способи; про загальну кількість арбітражних керуючих, з яких здійснювався відбір автоматизованою системою в господарському суді Львівської області; яким чином розпорядником майна, ліквідатором було призначено арбітражного керуючого; яким чином господарським судом Львівської області при відборі кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство за допомогою автоматизованої системи, здійснюється контроль за додержанням принципів черговості, вірогідності, рівної кількості справ про банкрутство, з урахуванням навантаження кожного арбітражного керуючого.

       Частина вказаних запитів на отримання публічної інформації стосувалась надання інформації,  яка потребувала окремого відбору, оскільки містилась в процесуальних документах суду та могла бути зібрана лише у спосіб здійснення узагальнення та аналітичної обробки даних, шляхом перегляду всіх процесуальних документів у справах про банкрутство, а відтак, не була публічною.

       Також судом розглянуто інші запити, зокрема, про отримання доступу до ухвали про порушення провадження у справі;  надання копії рішення не стороні у справі; надання інформації про сторону в судовому процесі в усіх судових справах, які перебували в провадженні господарського суду Львівської області; чи отримана судом позовна заява та на якій стадії розгляду вона знаходиться.

       На всі запити було своєчасно надано відповіді. Один запит було скеровано до Львівського окружного адміністративного суду.

       Доступ до публічної інформації про діяльність суду забезпечується оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації, розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті суду, на інформаційних стендах у приміщенні суду. Інформація про діяльність суду надається в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа. Особами, відповідальними за надання відомостей за інформаційними запитами,  є керівники самостійних структурних підрозділів апарату суду.

       У суді ведеться постійна робота щодо надання відповідей на звернення, запити та листи у встановлені законом строки. Проекти відповідей готуються працівниками суду, які відповідають за певну ділянку роботи суду. Окремим працівником суду ведеться моніторинг вчасного та належного оформлення документів, вчасного внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень.

       Протягом першого півріччя 2017 року в господарському суді Львівської області вівся контроль поданих звернень громадян. Зокрема, за вказаний період  до суду надійшло 58 письмових звернень громадян :

-  запити на отримання публічної інформації  - 30;

- надання копій процесуальних документів (рішень, ухвал, постанов)  у справах про банкрутство та скасування державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності - 14;

-  ознайомлення з матеріалами справи – 6;

-  повернення помилково сплаченого судового збору-2;

-  надання інформації – 4;

-  звернення щодо правомірності дій працівників апарату суду –2.

       На всі запити і звернення, що надійшли до суду, надано відповіді згідно із Законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про захист персональних даних", "Про звернення громадян", "Про доступ до судових рішень" та іншими нормативно-правовими актами.