flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію

Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію

 1. Запит на інформацію подається до Господарського суду Львівської області (далі – Суд) фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, за допомогою телефонного або факсового засобів зв’язку.
 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:

— прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

— загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

—  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку розміщується на офіційному веб-сайті Суду.
 2. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до канцелярії Суду в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку у Господарському суду Львівської області.
 3. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
 4. Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу діловодства (канцелярія) Суду із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, а копію запиту надає особі, яка його подала.
 5. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Подання запиту на отримання публічної інформації можливо:

1.Письмово на поштову адресу суду: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128;

 1. Особисто в усній формі або письмовій формі за адресою: м. Львів, вул. Личаківська, 128 через відділ Діловодства (канцелярію) суду (понеділок-четверг - з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45);
 2. Шляхом заповнення електронної форми інформаційного запиту на отримання публічної інформації на сайті суду: http://oda.arbitr.gov.ua/sud5037/forma/
 3. Шляхом надсилання електронних запитів на інформацію: lv.arbitr.gov.uaабо inbox@lv.arbitr.gov.ua;
 4. По телефону: (032)255-40-40;
 5. Факсом: (032)255-40-40.

Строк розгляду запитів на інформацію

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI:

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.