flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Суддівське самоврядування

Суддівське самоврядування

Органом суддівського самоврядування в Господарському суді Львівської області є збори суддів Господарського суду Львівської області, які гарантують забезпечення незалежності суддів.

Діяльність зборів суддів покликана сприяти належним організаційним та іншим умовам для забезпечення нормальної діяльності суду і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в їхню роботу.

У своїй діяльності збори суддів керуються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» №1402-VIII  від 2 червня 2016 року, а також Положенням про збори суддів Господарського суду Львівської області, яке затверджене рішенням зборів суддів Господарського суду Львівської області від 14.03.2017 року (протокол №4).

Відповідно до статті 128 вищевказаного закону, збори суддів:

1) обговорюють питання щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду та приймають з цих питань рішення, що є обов'язковими для суддів та працівників цього суду;

2) визначають спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій справ;

3) визначають рівень навантаження на суддів відповідного суду з урахуванням виконання ними адміністративних або інших обов'язків;

4) заслуховують звіти суддів, які обіймають адміністративні посади в цьому суді, та керівника апарату суду;

5) звертаються з поданням про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката, прокурора, посадової особи органу державної влади чи органу місцевого самоврядування за вчинення дій або бездіяльності, що порушують гарантії незалежності суду та судді;

6) здійснюють інші повноваження, визначені цим Законом.

На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату суду, судді у відставці, представники громадських об'єднань, журналісти, інші особи.