flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт відділу управління персоналом та проходження державної служби за 2019 рік

Відділ управління персоналом та проходження державної служби

Станом на 01 листопада 2019 року в Господарському суді Львівської області за штатним розписом передбачено  штатних одиниці. Фактично працює працівники, а саме: суддів –34, державних службовців – 64, працівників патронатної служби 30, працівників, що виконують функції з обслуговування 16, інших працівників (робітники, водії, прибиральниці) – 8.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та згідно з календарним планом підготовки суддів для підтримання кваліфікації пройшли підготовку в Регіональному відділенні Національної школи суддів України заступник голови суду та  26 суддів. 

Судді Господарського суду Львівської області брали активну участь у робочих групах, міжнародних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах, круглих столах які проводила Національна школа суддів України.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» та затвердженого графіка підготовки працівників апаратів судів участь у семінарі  на тему «Роль та завдання керівника апарату суду в управлінні судом» взяв заступник керівника апарату, у Регіональному відділенні Національної школи суддів України пройшли підготовку 3 помічники суддів, головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування та 3 секретарі судового засідання. 2 помічники суддів взяли участь у тренінгу на тему «Проблемні питання під час розгляду господарськими судами корпоративних спорів».

Крім того, в суді систематично проводяться внутрішні навчання з підвищення кваліфікації для працівників апарату суду. Працівники апарату суду брали активну участь у семінарах на теми «Запобігання та протидія корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», «Зв’язки з громад кістю в судах/комунікація», «Психологічна адаптація працівника апарату суду у професійній діяльності», «особиста, професійна та організаційна етика працівників апаратів судів».

Господарський суд Львівської області тісно співпрацює з вищими навчальними закладами та коледжами надаючи можливість студентам юридичних факультетів проходити навчальну та виробничу практики за фахом. У 2019 року у Господарському суді Львівської області пройшли практику 19 студентів юридичного факультету імені Івана Франка, 8 студентів Львівського державного університету внутрішніх справ, 5 студентів Навчально-наукового Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», 3 студенти Національного університету «Львівська політехніка», 2 студенти Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З нагоди державних та професійних свят працівники апарату господарського суду Львівської області відзначались заохочувальними та відомчими відзнаками.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та наказу голови суду відділом управління персоналу та проходження державної служби проведено перевірку фактів подання працівниками Господарського суду Львівської області декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Протягом 2017 року в Господарському суді Львівської області проведено конкурси на заміщення 1 вакантної посади головного спеціаліста відділу організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування та 11 вакантних посад секретар судового засідання. За результатами конкурсу на заміщення вакантних посад призначено 12 осіб.

Відділом управління персоналу та проходження державної служби своєчасно та постійно здійснюється контроль за встановленням надбавок суддям та працівникам апарату суду за вислугу років, науковий ступінь, перебування на адміністративних посадах. Готуються подання та проекти наказів на присвоєння державним службовцям рангів. Відділ управління персоналу та проходження державної служби опрацьовує заяви працівників суду про надання їм щорічних, додаткових, навчальних та соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати та готує проекти наказів з цих питань. Крім того, відділом готуються проекти наказів на призначення, переведення, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення працівників суду. Працівниками відділу опрацьовуються листки з тимчасової непрацездатності та ведуться протоколи засідання комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Працівники відділу є членами комісій створених в Господарському суді Львівської області, зокрема конкурсної, комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ін.

За 2019 рік відділом опрацьовано та надано відповіді на 14 запитів на отримання публічної інформації.

Своєчасно готуються та подаються до ТУ ДСА України, Вищого господарського суду України, Національного агентства з питань державної служби, Головного управління статистики у Львівській області та Личаківського районного військового комісаріату звіти з кадрових питань.