flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт про виконану роботу відділом організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування за 2019 рік

Предметом діяльності відділу організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування в 2019 році було неухильне, систематичне та конструктивне виконання обов’язків відділу що закріплені в Положенні про відділ, планах роботи суду, апарату суду та плані роботи відділу.

Впродовж 2019 року відділом організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування велась постійна робота по інформуванню суддів щодо правових позицій Верховного Суду України та Вищого господарського суду України, викладених у їх правових документах з питань застосування норм матеріального та процесуального закону. Всі Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, інформаційні та оглядові листи в обов’язковому порядку доводяться до відома суддів та працівників апарату суду. Також відділом велась активна робота щодо ознайомлення працівників суду із рішеннями Європейського суду з прав людини.

Протягом звітного періоду працівниками відділу вживались заходи, які були спрямовані на вдосконалення роботи з відвідувачами суду, надання їм своєчасної та повної інформації про діяльність суду.

Впродовж 2019 року у відділі було належним чином забезпечено виконання роботи по веденню та обліку наказів та розпоряджень голови суду а також керівника апарату суду з основної діяльності, вівся контроль по їх виконанню. Крім того, вівся постійний моніторинг та контроль своєчасності виконання розряджень керівника апарату суду, що стосуються функціонування автоматизованої системи документообігу суду, а також надання та позбавлення працівників суду відповідних прав доступу.

З метою створення позитивного іміджу судової системи відділом організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування  вживались активні заходів, спрямовані на забезпечення інформаційної відкритості та приділялась велика увага формуванню позитивного іміджу суду в суспільстві шляхом висвітлення діяльності суду на веб-сайті, участі в семінарах, конференціях, круглих столах, тощо.

Протягом звітного періоду відділом своєчасно та на належному рівні велась робота по підготовках проектів листів керівництва суду з судами апеляційної та касаційної інстанцій, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, тощо.

Велику роботу було проведено в сфері листування з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами підприємцям , що звертались до суду з правових питань. Всі звернення та заяви вчасно опрацьовувались, розглядались на відповідність нормам чинного законодавства та розроблялись проекти відповідей на них.

Окрему увагу відділом було приділено запитам, що стосувались наданню публічної інформації. Вказані запити підлягали ретельному вивченню підбору необхідної інформації та формуванню відповіді, яка надавалась у встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації» строки. Слід зазначити, що відділом було проведено навчання для керівників структурних підрозділів суду по сфері застосування вищевказаного Закону та обговорено проблемні питання. 

Протягом 2019 року відділом організаційного забезпечення роботи суду та суддівського самоврядування вівся контроль за обліком поданих до суду скарг на дії працівників апарату суду, вівся їх аналіз та постійно наголошувалась увага на самоконтролі, високій моральності та необхідності дотримання працівниками апарату суду етичних вимог.

Впродовж 2019 року, відділом приділялась належна увага роботі по забезпеченню реалізації норм Законів України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні». В квітні та листопаді 2019 року у приміщенні суду відбувались Дні відкритих дверей.  Ці заходи проводились з метою підвищення правової культури, формування у громадян довіри та поваги до судової влади, ознайомлення учасників з практичними питаннями щодо роботи суду. Головний задум зустрічі полягав у побудові діалогу між судом та громадянами за для покращення доступу до правосуддя.

Також в суді проводились анонімні опитування відвідувачів суду щодо організації роботи суду. Такі опитування дають змогу виявити та ефективно усунути помилки, що трапляються у роботі суду, а також сприяють становленню відкритого і неупередженого іміджу суду.

Крім того, велику роботу впродовж 2019 року було приділено розгляду усних звернень відвідувачів суду. Так, працівниками відділу щодня надаються відповіді на запити відвідувачів суду з питань порядку ознайомлення з матеріалами справи, подачі позовних заяв та іншого роду клопотань, звернень тощо. Крім того, варто відзначити, що з питаннь загальної організації діяльності суду інформація надавалась також через «гарячу лінію».

Протягом 2019 року відділом проведено велику роботу по формування позитивного іміджу суду, по своєчасному та повному наданню відповідей на різного роду листи, звернення, запити. Також, в звітному періоді належним чином проведено допоміжну роботу по організації проведення зборів суддів, круглих столів, семінарів та інших науково-практичних заходів. Всі заходи, які передбачені планами робіт суду, апарату суду та безпосередньо планом роботи відділу виконуються своєчасно та в повному обсязі.