flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відділ по робот зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки за 2017 рік

За період з січня по грудень 2017 року до Відділу по роботі зі службовою кореспонденцією, програмного забезпечення та інформаційної безпеки (надалі- Відділ) надійшло 2174 заяв, звернень, запитів, листів громадян, підприємств, установ, організацій, органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, судів, тощо. Отримано 386 заяв та клопотань фізичних та юридичних осіб щодо видачі виконавчих документів та копій процесуальних документів, в тому числі повторно, 64 запитів на отримання публічної інформації, 10 адвокатських запитів, 66 запитів  про надання інформації, 24 заяви щодо повернення помилково сплаченого судового збору, 239 клопотань про ознайомлення з матеріалами справи.

За звітний період, згідно плану роботи на 2017р. затвердженого керівником апарату Господарського суду Львівської області від 26.01.2017р. Відділом здійснено ряд заходів, а саме: проведено перевірку стану ведення діловодства в суді, зокрема, щодо оформлення та наповнення номенклатурних папок, номенклатурних (судових) справ, реєстрації непроцесуальних документів, та складено за її результатами довідку щодо стану діловодства в підрозділах апарату суду та здійснення аналізу діловодства у Господарському суді Львівської області; вивчено та узагальнено пропозиції стосовно номенклатури справ Господарського суду Львівської області на 2018 рік; проведено аналіз своєчасності внесення процесуальних документів до Єдиного держаного реєстру судових рішень, надано практичну допомогу працівникам апарату суду з питань застосування Інструкції з діловодства в господарському суді, здійснюється контроль доручень, завдань та розпоряджень, відображених в резолюціях керівництва суду. У зв’язку з необхідністю подання електронних декларації, проведено заходи для виготовлення електронно-цифрових підписів та їх обслуговування, забезпечено надання необхідної інформації для генерації електронних ключів звукозапису, встановлення захисту щодо обмеження доступу до мережі суду.

Також, згідно розкладу занять на 2017 рік, Відділом проведено навчання з працівниками суду щодо оформлення номенклатурних папок та журналів; проходження процесуальних документів і судових справ; роботи з персональним комп’ютером та оргтехнікою; організацією роботи з документами, що передаються електронними засобами зв’язку (електронною поштою, факсом, телеграмами).

Працівниками Відділу забезпечується функціонування системи відеоконференцзв”язку, інформація щодо її використання та функціонування щомісячно надсилається до Державної судової адміністрації України та щотижнево до Територіального управління Державної судової адміністрації України у Львівській області. Працівники Відділу забезпечують доступ, повноважних осіб до Державних реєстрів щодо речових

Працівниками Відділу здійснюються заходи з обслуговування персональних комп’ютерів, а саме, проведення профілактичних робіт, підключення до загальної мережі компанії, здійснення огляду комп’ютерів на предмет ремонту; здійснення обслуговування локальних мереж: проведення профілактичних робіт, підключення нових робочих місць, діагностика несправностей, надаються рекомендації щодо оновлення обладнання, а також здійснюється обслуговування серверів: проведення профілактичних робіт, ремонт сервера та діагностика несправностей, віддалений моніторинг сервера, консультації стосовно придбання нового програмного забезпечення, рекомендації стосовно оновлення обладнання.

Також, проводиться підготовка інформації про роботу автоматизованої системи документообігу суду, на наявність недоліків та проблем у її використанні, здійснюється адміністрування веб–сторінки на Порталі «Судова влада».

 

 

 

Начальник відділу                                                                                                                                                        О.Чіканцев