flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Звіт про роботу відділу вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності за 2019 рік

 

Відділом вивчення та узагальнення судової практики та статистичної звітності протягом 2019 року підготовлено 16 узагальнень судової практики з них 14 відповідно до плану роботи відділу, 1 на вимогу Касаційного господарського суду у складі Верховного суду та 1 на вимогу Верховного Суду.

Щомісячно на електронну адресу направлялась інформація, а саме:

За звітний період опрацьовано 1333 справ, які повернулись із вищестоящих інстанцій і передано суддям для ознайомлення, з них здано в архів 34 справи та передано для видачі наказів 70 справ. Завдяки щоденному аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень в базу «Моніторинг» внесено 940 процесуальних документів, щодо перегляду рішень та ухвал в апеляційному та касаційному порядку.  Протягом 2019 року на новий розгляд передано 60 справ.

Щотижнево проводиться аналіз скасованих процесуальних документів Господарського суду Львівської області та їх кількості про що подається звіт голові суду.

Також протягом 2019 року перевірено та обліковано 3398 статистичних карток поданих суддями.

Відділом щоквартально подавались звіти:

Щоквартально відділом подавались аналіз скасованих процесуальних документів до Західного апеляційного суду, проводились семінар-навчання по ознайомленню помічників суддів та секретарів судового засідання з новинами законодавства та судової практики, а також щодо виникнення проблемних питань, пов’язаних з  застосуванням Інструкції про порядок ведення судової статистики місцевими господарськими судами.

Також за результатами роботи Господарського суду Львівської області  було подано річний звіт за формою 1-Г до Державної судової адміністрації України.

Відділом були проаналізовані справи, передані Касаційним господарським судом у складі Верховного суду на новий розгляд.

Здійснюється формування електронної бібліотеки та каталогу до неї, проведено формування бібліотечного фонду по мірі поступлення.

За 2019 рік загальна сума судового збору, яка була фактично сплачена за справи та заяви подані до господарського суду Львівської області становить – 23’591’978 грн., присуджено до стягнення до державного бюджету за рішенням суду – 27’619 грн. та повернуто з державного бюджету – 64’231 грн.

Виконання плану роботи апарату Господарського суду Львівської області на 2019 рік здійснювалось в межах та в термінах передбачених планом роботи апарату господарського суду Львівської області на 2019 рік.